God stuur die ander Trooster…

…om by ons te wees – ook in 2018!

Deur Ankie de Klerk

In Johannes 13:33 kondig Jesus vir sy dissipels aan dat Hy nog net ’n klein rukkie by hulle sal wees. Hierdie groep volgelinge het Jesus blindelings gevolg sedert Hy hulle geroep het. Hy is hulle Rabbi en hulle beweeg oral saam met Hom en deel sy daaglikse lewe.

Die dissipels het nie die aankondiging van Jesus dat Hy hulle binnekort sou verlaat gemaklik aanvaar nie. Dit het hulle ontredderd gelaat en Hy het boonop gesê hulle kan nie kom waar Hy gaan nie. Die toekoms was onseker en hulle was met een woord bang om die lewe vorentoe sonder Hom aan te vat. Ons lees verder in Johannes 13 dat die dissipels, Petrus en Tomas en Filippus vir Jesus uitvra daaroor. Natuurlik weet Jesus wie hierdie manne is en hoe hulle voel. Hy weet vantevore hoe verward hulle sou wees na sy arrestasie en in die dae na sy dood. Na Jesus se opstanding uit die dood het die betekenis van sy kruisdood en die rede vir sy koms na die aarde vir hulle begin deurskemer, maar selfs dan bly hulle nog sonder duidelike rigting – in Johannes 21 besluit van die dissipels hulle gaan visvang!

Troos vir ewig

Dat Hy weggaan is egter die beste wat met die mensheid kan gebeur. In sy plek kom ’n ander Voorspraak (1983-vert.), Trooster (1933-vert.), om vir ewig by hulle te wees:  “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. (Joh.14:16-17)”.

In Hom is die Vader én die Seun ook by die gelowiges, want dis die teenwoordigheid van die volle geestelike wese van God wat ier ter sprake is. Die Voorspraak (en Trooster), die Gees van die waarheid, is die Heilige Gees waarvan Jesus praat. Daar lê soveel betekenis in die benamings wat Hy hier gee vir die Gees van God.

Wanneer Hy die Heilige Gees die Voorspraak noem, dui dit op die Heilige Gees se rol as pleitbesorger voor God vir my. Die Engelse NKJV gebruik die term Helper en die NIV vertaal dit as Counsellor. Die Heilige Gees vervul dus aan die een kant die rol van ‘n advokaat wat vir die oortreder intree by God die Vader. Hy is ook Helper en Raadgewer (Counsellor), wat in betekenis en funksie nader kom aan die beskrywing van Trooster. Die beeld van iemand wat beskikbaar en toeganklik is te alle tye om te vertroos en te kalmeer wanneer jy ontsteld en paniekerig is, kom hier na vore.

Die “reuse” van 2018

Net soos die groep wat vir drie jare in Jesus se teenwoordigheid was, is ons ook geneig om skrikkerig te wees vir ’n nuwe uitdaging, ’n nuwe werk, nuwe omstandighede. ’n Nuwe jaar lê voor en dit kan ’n mens so klein en niksbeduidend laat voel as jy die ‘reuse’, bekend sowel as onbekend, wat jou lewe gaan beïnvloed in 2018, in jou gedagtes voor jou sien opdoem. Noem maar op wat jou laat bewe: groot besluite in jou persoonlike lewe, loopbaan-verandering, finansiële besluite of skuld wat opbou, ernstige siekte, hoë ouderdom met al sy beperkings, immigrasie van geliefdes, ’n geweldskultuur in ons land, voorspellings oor die einde van die wêreld, aardverwarming, dreigende natuurrampe…

Jy hoef nie bang te wees nie – God is by jou

Soos in die tyd van die eerste Christene kan ons hier op die drumpel van ’n nuwe jaar die woorde van Christus Jesus lees en nie meer met wanhoop en moedeloosheid die toekoms ingaan nie, maar met ’n verwagting en met die vaste hoop dat die ander Voorspraak, die ander Trooster by ons is! Vandag geld dit steeds net so, want die belofte in Joh. 14: 16 lees immers: “om vir ewig by julle te wees”. Wat ’n wonderlike gerusstelling kan ons hieruit kry. Die Heilige Gees, die derde Persoon van God Drie-enig, is Self by my! Hy woon in my en ek sal daarom nie alleen die nuwe jaar met al sy onbekendheid en moontlike slaggate hoef te trotseer nie.

Die uitdrukking wat lui, “Lag en die wêreld lag saam; huil en jy huil alleen”, is so baiemaal van toepassing as dit van ons medemens se besorgdheid oor ons welsyn afhang, maar Gód, ons Vader, stuur vir ons sy Gees om ons konstante metgesel te wees.

Die Heilige Gees wat by en in ons is, maak dat ons gedagtes nie negatief en angstig hoef te wees wanneer ons aan die toekoms dink nie. Daar staan in 2 Tim. 1: 7 (1933-vert.) “Want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” Die inwonende Gees van God stel ons juis in staat om ons roeping wat ons van God ontvang het uit te leef. Daar is vir elkeen van ons take wat vir ons spesifiek wag om met oorgawe, soos vir die Here, aangepak te word. Bid vir die visie om raak te sien wat jou spesifieke roeping is en vra vir die Heilige Gees se krag om doelgerig en met Hom wat jou Trooster, Helper en Raadgewer is, jou Godgegewe doelwitte te bereik.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top