Deur Ds. Johan Botha
 
Hoe en wanneer moet ons die wapenrusting van God gebruik?

Jy maak ’n draai by jou vriendin se kantoor om vir haar iets af te gee – en tref haar in ’n toestand aan: sy het sopas verneem haar seun oorsee was in ’n ernstige motorongeluk betrokke en lê in die intensiewe eenheid van ’n hospitaal. Jy voel jy moet haar troos uit die Bybel en vir haar bid, maar… is dit geleë hier in die openbare kantoor? Wat doen jy – bêre jy stil-stil die wapen van God en regverdig dit later met allerlei flou verskonings uit vrees dat iemand die kantoor mag binnekom, of dalk beleef jy ’n gevoel van onbevoegdheid?
Die tyd
 
God begin om sy Woord die wêreld in te stuur op die mees “ongeleë tyd”: “Dit was die 15e regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was goewerneur van Judea, en Herodes heerser van Galilea.  Sy broer Filippus, was heerser van Iturea en Tragonitis, en Lisanias heerser van Abilene…” (Luk. 3:1).  Dié vyf gebiede, eens die ryk van koning Dawid, was nou vyf Romeins-heidense staatjies. Boonop was skoonpa en skoonseun Annas én Kajafas tegelyk hoëpriesters van Israel!
Die wapen
Juis “…in daardie tyd (Luk. 3:2)) het die  woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom.
Een man, effe eksentriek, ’n kluisenaar in die Judea-woestyn. Dis al. Met niks nie, behalwe die wapen waarmee God hom toerus: die doop in die Jordaanrivier (vgl. Luk.3:3) en die blye boodskap oor Jesus, die Saligmaker van sondaars (vgl. Luk.3: 4 en volgende verse), wat nou, op dertigjarige ouderdom, gereed is om sy verlossingswerk te begin. Hierdie wapen word gerig teen keiser en goewerneur, teen die mag van korrupte leiers van sy eie volk, wat Gód se volk is. Sou Johannes die Doper dit kon vermag
Jesus sê: die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy…
 
Vandag se wapendraers
Nie net dominees en pastore nie – juis nie! – maar ons Christene is God se wapendraers in ons daaglikse handel en wandel.
Soos in Johannes die Doper se dae, is die tyd steeds “nie geleë nie” en die wapen steeds die Bybel. Die tydsgees is mos vandag deurspek van menseregte, die uitbreiding van Islam, die “Groot Gelykmaking,” sportverafgoding, die geldmag. En die wapen is uit die mode, hoewel Bybels in alle tale goedkoop en vryelik beskikbaar en gratis te lees is per internet en by oornagverblyfplekke.
Hoe moet ons hierdie wapen dra?
Hier is Christene se sesledige wapenrusting: die waarheid (gordel); God se vryspraak (borsharnas);  bereidheid om God se evangelie van vrede te verkondig (skoene);
geloof (skild); verlossing (helm); die woord van God (swaard) – so lees ons in Efesiërs 6:10-17.
Teksies skrik mense af. Maar praat die waarheid, lewe vry van skuldgevoelens, straal vrede uit, glo teen verstaan in, lewe lig en vry, sonder gewetenskwellings, tref met Godswoorde wanneer nodig. En jy mag verras wees oor jou positiewe invloed op mense!

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top