Vrouwees in die kerk

Deur Hannatjie Vorster

Voel jy soms ’n bietjie verward oor hoe jou diens in die amp van gelowige in al sy fasette in die kerk moet funksioneer? Maak die uitgerekte, ingewikkelde, emosionele debat oor die toelating van die vrou in die ampte jou soms moedeloos? Onthou: die stryd oor die vrou in die formele ampte maak nie ons drieledige roeping in die gemeente tot niet nie. Ons mag nie as vroue ons taak as burger van die Koninkryk verwaarloos terwyl ons in sak en as sit en wag dat die ampte vir ons oopgaan nie. Ons moet ons oë oopmaak en geleenthede aangryp.

  • “Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood, Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus is julle almal één” (Gal. 3:26-28).
  • “Laat julle as lewende stene opbou tot ʼn geestelike huis, om ʼn heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is” (1 Pet. 2:5).

Ek en jy is die lewende stene waarvan Petrus praat in 1 Petrus 2:5. Ons moet deel wees van die asemhaling en energie in die gemeente. Jy moet ook as vrou jou plek vind waar jy die lewende steen kan wees wat jou bydrae lewer om van Christus se gemeente waarvan jy deel is,  ʼn energieke gemeente te maak vanwaar daar ʼn kragtige getuienis uitgaan.

Kom ons raak ʼn paar sake aan:

Koninklike taak

Jy as vrou het ook ’n koninklike taak in die gemeente. Dit is nie net die kerkraad wat moet toesien dat dit goed gaan in die gemeente nie, dit is ook jou taak – saam met al die ander lidmate.

Voldoen die eredienste Sondag aan jou verwagtinge? Is daar jubelende eer aan God? Rus dit jou toe vir jou lewe en werk as gelowige? Bou dit jou persoonlike geloofslewe op? Is daar in jou gemeente versterkende geloofsgemeenskap met mekaar? Word die evangelie in die samelewing uitgedra? Is daar liefdesdiens na buite?

As dit nie so is nie, hoef jy nie soos ʼn treurwilger met hangskouers kerk toe te gaan nie, maar kan deel word van die oplossing. Jy mag knelpunte op ʼn positiewe manier uitlig en help om die regte mense te inspireer om lewe te bring, of self die voortou neem waar jy die gawes daarvoor het. Vroue sien soms sake uit ʼn ander hoek en verryk gemeentes daardeur.

Raak jy soms moedeloos as iets nie van die grond af kan kom nie? Wees geduldig. Onthou die gemeente is ʼn gemeenskap van onvolmaakte gelowige sondaars – soos jy. Maar ons mag nie dat onvolmaakte sondigheid in die pad staan van dienswerk vir die Koninkryk van God nie.

Profetiese taak

Ons profetiese taak as vroue is ook nie net tot katkisasie gee beperk nie. Jy mag as vrou ook nuwe inisiatiewe begin. So staan ʼn jong vrou byvoorbeeld in ons gemeente aan die stuur van die tronkbediening onder vrouegevangenes en ʼn hele nuwe gemeente het tot stand gekom as gevolg van die jarelange katkisasie onder kinders op ʼn buitepos waar vroue ʼn leidende rol gespeel het. In Bybelstudiegroepe kan jy as vrou ook ʼn waardevolle bydrae maak.

Priesterlike taak

Die priesterlike taak in meeste gemeentes is nog altyd op allerlei informele maniere deur vroue gedra en die warmte en liefdesdiens in ʼn gemeente en na buite hang baie af van hoe aktief die vroue is. Die toelating tot die amp van diaken was vir baie gemeentes ʼn uitkoms en dit het nuwe stukrag aan die diakenamp gegee.

Bid jy gereeld vir iemand in jou gemeente wat met iets worstel of nood het? Bid jy vir seën op take wat julle gemeente aanpak? Dis jou taak as priester. Dink net hoeveel krag dit dra as elke lidmaat in die gemeente sy opdrag nakom om vir mekaar voorbidding te doen.

Wag en wonder jy, of werk jy?

Klink dit alles bietjie oorweldigend? Tog nie! Daar is baie ander lewende stene wat ook asemhaal. Maar jy moet jou eie spesiale taak (of take!) vind waar die talente wat die Here jou gegee het ʼn bydrae maak tot die bruising van lewe in die gemeente.

Sit en wag jy dat iemand in die gemeente jou betrek? Het niemand jou nog ooit deel gemaak van die gemeente nie? Onthou jý is die gemeente. Niemand kan vir jou asemhaal nie, of jou laat asemhaal nie – dit is jóú taak om geleenthede te vind om jou roeping in die gemeente uit te leef. Selfs al is jy ʼn nuwe intrekker.

Wonder jy hoe jy as gelowige vrou betrokke kan raak as profeet, priester en koning in die gemeente?

Kyk om jou! Die geleenthede roep jou.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top