Deur Ds. Johan Botha

In my kinderjare (1950-60’s) in die Gereformeerde Kerk Totiusdal (in Pretoria), het ds. Willem de Klerk dikwels Skrifberyming 45 (nou 18-7 op die tweede melodie) in eredienste laat sing. My ma was die orreliste. Ek onthou hélder hoe die gemeente altyd uit volle bors dié Totius-beryming van Openbaring 21:10-27 gesing het. My kinderverbeelding het dit “gesíén”- die “kleurgesteente stralend, helder soos ’n kristallyn wat in al sy klaarheid skyn!” Vandag het ons Psalmboek (uitgawe 2001) ook van Openbaring 21:1-7 ’n beryming (18-6), deur Izak de Villiers.

Ek sien ʼn nuwe hemel kom,

’n aarde nuut en vry…

Ons lees van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde in Op. 21:1, en van die nuwe Jerusalem in verse 2 en 10 van dieselfde hoofstuk. Is dit twee verskillende woonplekke, of twee benamings vir dieselfde plek? As ’n mens mooi lees, sien jy dit is twee maniere om dieselfde ding te sê: beide is nuut, dit wil sê dit vervang die oue (huidige), wat met sonde besmet is. Die aarde word verhemels en die nuwe aarde word een met die nuwe Jerusalem. Dit is sowel plek as mense – die gelowiges ís die heilige stad van God.

God se woonplek is nou by die mense. Drie temas loop deur hierdie agt verse in Openbaring 21:

* Die ou bedeling, dit is die eerste hemel en die eerste aarde, word beëindig voordat die nuwe kan aanbreek. Daarom moet die see, simbool van die Bose, ook eers verdwyn.

* Die huwelik tussen die Lam en die bruid (die ware gelowiges). Sy is gereed om die bruidegom te ontmoet, stralend met besonderse juwele wat beskryf word in verse 18 tot 20. Ons, die huidige kerk, sien uit na die wederkoms van Jesus, ons Bruidegom. Daarom moet ons gereed wees, geestelik voorbereid!

* God sal tussen sy mense woon (vers 3). In die Ou Testamentiese tyd het God in die allerheiligste van die tempel by sy volk gewoon. In die Nuwe Testament het Hy in die Persoon van Jesus Christus by sy volk kom woon. Op die nuwe aarde sal Hy volmaak onder ons lewe. Hoe ons liggaam sal lyk, en of ons mekaar sal ken, is onbelangrik.

Kom ons uitdrukking: “hemel op aarde” dalk hiervandaan?

Die nuwe stad, Jerusalem,

daal uit die hemel neer;

skoon soos ʼn bruid in heerlikheid…

Hierdie hoofstuk in Openbaring beskryf vir ons die volmaakte teenwoordigheid van God in die nuwe Jerusalem (sy bruid):

Hoe lyk die nuwe Jerusalem, die bruid?

In Openbaring 21: 9-21 word die bruid beskryf: Sy lyk pragtig vir haar komende troue met die Bruidegom. Hy word Lam genoem, omdat Hy vir sy bruidskerk geslag is. Die heerlikheid van God dui

op sy grootsheid en teenwoordigheid. Die hoë muur van opaal verwys na die heerlikheid van God (Op. 21:18). Hoe hoër die muur, hoe groter die weerkaatsing!

Die 12 poorte en stamnaam op elk (vgl. ook Es. 48:30-35) beduie daar is genoeg toegang vir al die volke, die 144 000 (12×12), is simbolies van die volle getal uitverkorenes. Die 12 engele by die poorte verwys na die boodskappers van die gemeentes in Openbaring 2 en 3. Die meet-aksie van die stad self, sy poort en muur beteken dat dit wat gemeet word, aan God behoort en dat Hy sy eiendom beskerm.

Die allerheiligste van die Ou Testamentiese tempel, waar God simbolies gewoon het, was in kubusvorm (1 Kon. 6:20), dit wil sê die héle nuwe stad Jerusalem (die uitverkorenes) is nou heiligdom van God! (vers 22). Die syfer 12 000 stadion (vertaal as “myl” in die 1953-vertaling van die Bybel; as “kilometer” in die 1983-vertaling) moenie letterlik geneem word nie. Onthou, die engel meet volgens menslike standaarde, nie hemelse nie (vers 17). Die betekenis van die edelstene in die stadsmuur, -fondamente, -poorte en -strate (verse 18-21) is reeds behandel.

Net nog dít: Die pêrel is as die kosbaarste van alle juwele beskou (lees Matt. 13:45, 46). God ag die 12 stamme – sy uitverkorenes – net so kosbaar as die duurste pêrel!

Die andersheid van die nuwe Jerusalem

Die andersheid lê in alles wat hier nié sal wees nie:

* Geen tempel nie – die hele stad is tempel, omdat God volmaak teenwoordig is (vers 22).

* Geen son of maan nie – want God is Self die Lig! (verse 23-24).

* Geen sleutels nie – al die poorte staan oop, want alle onwelkome boosheid is vernietig! (verse 25-26).

* Geen ongemagtigde toegang nie – niemand wat die Lam se offer geweier het, is welkom nie (vers 27).

“Kyk, Ek maak alles nuut”, sê God.

“Laat hom wat dors het, kom…”

Die Bybel eindig soos dit begin het (Op. 22:1-5) – met ’n rivier en ’n boom en mense wat die Here dien, maar nou ʼn nuwe Eden. Water is belangrik, soos lewe. Die rivier ontspring by die troon van God en die Lam. In die nuwe Jerusalem, dit wil sê vir God se mense, gaan dit oor lewe, die ewige saamwees met God.

… En hy sal vind hy is my kind;

Ek is ʼn God vir hom!”

Dié artikel eindig óók waar dit begin het: by kinderlike geloof. Soos skrywer hiervan die skitterprag van die nuwe Jerusalem deur Totius se beryming “gesien” het, moet elke leser hiervan opgewonde uitsien na daardie dag, wanneer die Lam as Koning kom om al sy mense vir ewig na Hom te neem. Om saam met Hom in ’n sondelose omgewing vir ewig te lewe.

Verwág u sy koms dáárdie dag?

(Bron – Jan du Rand: “Die A-Z van Openbaring.” CUM, 1ste uitgawe, 2007).

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Share your comments

  1. Ek verwys na die volgende stuk:
    “Die 12 poorte en stamnaam op elk (vgl. ook Es. 48:30-35) beduie daar is genoeg toegang vir al die volke, die 144 000 (12×12), is simbolies van die volle getal uitverkorenes.”

    My pa het vir my uitgelig terwyl ons Openbaring bespreek het, dat die stam van Dan is nie ingesluit in die 12 hier genoem nie en dat die stam van Josef herhaal is. Dit is darem ‘n troos dat ek na bietjie navorsing gesien het dat Dan is ook verlossing belowe in Eksodus, dat daar net voor gewag sal word.

    Daar is so baie dinge wat mens nie verstaan nie en tog weet mens daar is ‘n les uit te leer, weet nie regtig watter kommentaar ek verwag nie en of ek enige verwag nie, dis net interessant dat ek dit so kort na die bespreking hierdie artikel lees en het besluit om hierdie kommentaar te los.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top