…sodat mense die enigste ware God ken

Deur Dr. Albert Coetsee

As iemand jou sou vra om “die ewige lewe” te definieer, wat sou jy antwoord?

Dalk sal jy die ewige lewe beskryf as iets wat vir gelowiges voorlê; die lewe hierna; die toestand van lewe wat aanbreek wanneer Christus weer kom of wanneer ons sterwe. Of dalk sal jy die ewige lewe beskryf as ʼn lewe sonder einde; ʼn lewe vir altyd; ʼn onsterflike lewe.

Waarskynlik sal die meeste van ons die ewige lewe só beskryf. Indien wel is ons gedeeltelik reg. Maar die ewige lewe is nie net iets wat vir gelowiges voorlê nie; dit is ook nie iets wat ons bloot “besit” nie. Dit is tegelykertyd iets wat ons nou reeds het, en iets wat ons doen. Dit hoor ons in Johannes 17.

Die hele Johannes 17 is ʼn gebed. Dit is die langste gebed van ons Here Jesus wat in die Bybel opgeteken is. Nog meer opmerklik as die lengte van hierdie gebed is die tyd wanneer ons Here Jesus hierdie woorde bid. Hy bid dit op die vooraand van sy kruisiging. Oor enkele ure sal Hy gearresteer, valslik verhoor en wreed tereggestel word. En wat doen Hy? Hy bid. Hy bid vir Homself (Joh. 17:1-5), vir sy dissipels (Joh. 17:6-19) en vir sy kerk (Joh. 17:20-26).

Met die laaste woorde van hierdie gebed bid Jesus “ook vir dié wat deur hulle [die dissipels] se woorde tot geloof in My sal kom” (Joh. 17:20). Met ander woorde, Hy bid vir hulle wat dwarsdeur die eeue tot geloof sou kom. Is dit nie aangrypend nie? Hy bid onder andere vir my en jou. Die aand voor sy kruisiging het ons Here Jesus vir my en vir jou gebid. Wat ʼn troos! Hy bid vir ons eenheid as kerk en dat ons sy heerlikheid sal sien.

In die heel eerste woorde van hierdie gebed verwys ons Here Jesus na die ewige lewe. Hier hoor ons hoe Hy die ewige lewe definieer:

“En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is” (Joh.17:3; vgl. 1 Joh. 5:20).

Hoe meer ons hierdie woorde lees en daaroor nadink, hoe meer kry ons perspektief oor wat ons Here hier sê. Hy definieer die ewige lewe as volg: Die ewige lewe is intieme gemeenskap met die enigste ware God op die enigste manier wat Hy geopenbaar het, naamlik deur sy Seun.

Intieme gemeenskap

Ons Here Jesus sê die ewige lewe is om God te ken. Die ewige lewe kom neer op kennis. Maar dan, soos kennis meermale in die Bybel gebruik word, verwys dit nie na blote abstrakte kennis nie. Nee, om die Here te ken beteken veeleer gemeenskap… vertroue… ʼn persoonlike verhouding… geloof. Die ewige lewe is om in ʼn intieme verhouding met God te wees.

Indien ons dit so verstaan is die ewige lewe nie soseer ʼn lewe sonder einde nie, maar eerder intieme gemeenskap met Hom wat eindeloos lewe. Die ewige lewe gaan nie soseer oor ʼn oneindige bestaan nie, maar ʼn persoonlike verhouding met Hom wat oneindig bestaan.

Dit is hoekom ons meermale in die Johannes-Evangelie lees dat ons as gelowiges nou reeds die ewige lewe het. Dit is nie iets wat ons nog in die toekoms moet ontvang nie. Deur die geloof – deur ʼn intieme verhouding met die Vader – het ons nou reeds die ewige lewe.

Met die enigste ware God

Maar die ewige lewe is nie maar net kennis van enige “god” nie. Dit is nie kennis van “ʼn god” nie. Dit is kennis van dié God. Dit is kennis van die enigste ware God. Daar is net een God, en dit is die Here. Soos dit gestel word in die bekende woorde van Duet. 6:4: “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here” (vgl. Joh. 5:44; 1 Tess. 1:9).

Jesus se woorde is in skreeuende kontras met soveel vreemde godsbeskouings. Die ewige lewe is nie om ʼn magdom verskillende gode te ken nie (politeïsme), want daar is maar net een ware God. Die ewige lewe is nie om te ontdek dat jy soos alles anders in die heelal God/god is nie (panteïsme), want daar is net een ware God. Die ewige lewe is nie om geen god te bely nie (ateïsme), want daar is een ware God. Die ewige lewe is om intieme gemeenskap te hê met die enigste ware God.

Deur Jesus Christus

Maar dan moet ons die enigste ware God ken op die enigste manier wat Hy geopenbaar het, naamlik deur sy Seun. Ons kan die Vader alleen reg ken deur sy Seun. Jesus is immers “die weg en die waarheid en die lewe” (Joh. 14:6). Alleen deur Hom kan ons die Vader nader en ken. Dit is juis hoekom Hy gekom het. Hy het gekom om die Vader bekend te maak (Joh. 1:18). En dit is wat ons elke jaar met Kersfees gedenk: Jesus Christus is deur die Vader gestuur sodat mense die enige ware God kan ken.

 Die ewige lewe is om U te ken

As iemand jou nou weer sou vra om “die ewige lewe” te definieer, kan jy antwoord: “Die ewige lewe is intieme gemeenskap met die enigste ware God op die enigste manier wat Hy geopenbaar het, naamlik deur sy Seun. Ek ervaar en geniet nou reeds hierdie gemeenskap, maar eendag, in die bedeling hierna, sal ek dit nog soveel te meer ervaar. Die ewige lewe is om God te ken.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Share your comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top