Ek is gestuur … om die Vader se werk te voltooi

Johannes 5:36

Deur Amanda du Plessis

Gedurende die Kersvakansie en Kersfeesvieringe is dit asof die hele atmosfeer elektries gelaai is. In die meeste mense se gemoed heers daar ʼn opgewondenheid, ʼn verwagting en met blink oë word daar gekyk na al die blink liggies en Kersversierings. Koekblikke word vol gebak met keurig versierde soetkoekies en die gemmerbier moet betyds gemaak word, alles volgens ouma se beproefde resepte. Opwinding bou op vir die wegbreek na ʼn besige jaar. Gemeentes oefen hard aan hul kerssangdiens. Pakkies lekkers word gemaak om uitgegee te word in hospitale… en soos besige miere hardloop ons onverpoos rond, want… dis Kersfees!

Kersfees, of Christusfees soos sommige Christene verkies om dit te noem, is ʼn tyd op die Christelike kalender wanneer gelowiges wêreldwyd weer opnuut dink aan die menswording van Jesus Christus. Immanuel, God met ons. Jare na die eerste Kersfees in Betlehem het Jesus tot sy Vader gebid: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik…. Ek het U op aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen” (Joh. 17:1,4).

Die Vader werk

 Die Woord getuig van God se werke dat God alles geskep het (Gen. 1 en 2), dat Hy dit steeds bewaar (Ps. 36:6-7) en daaroor heers (Hand. 17:26). Ons lees van sy wonderbare liefde deur die verlossingswerk (Joh. 3:16-17) en voortdurende betrokkenheid (Joh. 5:17). In verskeie Psalms word die werke oordink en besing met verwondering deur die Psalmdigters.

Jesus werk

Johannes, die geliefde dissipels van Jesus skryf van Jesus se skeppingsdoel om die Vader se werk te voltooi (Joh. 5:36). In Jesus se menswording sien ons hoe Hy die Vader verheerlik deur gehoorsaamheid aan sy wil. In die vervulling van hierdie wil, soek en red Hy verlorenes, genees siekes, verkondig die goeie nuus, roep vrylating vir die gevangenes uit, bring herstel van gesig, stuur onderdruktes in vryheid weg, verkondig genade, maak dooies weer lewend… en uiteindelik lê Hy sy eie lewe af. Aan die einde van die evangelies, getuig Johannes dat hulle net enkele grepe uit die lewe en werke van Jesus kon boekstaaf en dat Hy nog vele meer gedoen het!

Maar alles wat ons nodig het om te kan glo dat Jesus Christus, die Seun van God is deur Wie ons die ewige lewe ontvang, is vir ons opgeteken.

Gelowiges werk

 Nog ʼn paar jaar later, skryf Paulus die volgende woorde: “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ʼn slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis” (Fil. 2:5-8).

Soos Jesus gestuur is om die Vader se werk te voltooi, word gelowiges opgeroep tot goeie werke wat die Vader eer en verheerlik. Gelowiges se werke beantwoord aan hul skeppingsdoel en is gebore uit liefde vir God en uit ʼn intieme lewenswandel met Hom. In Matt. 25:31-40 lees ons van die liefdeswerk wat Jesus deur gelowiges steeds aan die wêreld wil bring: ʼn bord kos vir iemand wat honger is, ʼn glas water vir iemand wat dors is, gasvryheid teenoor vreemdelinge; die gee van klere vir diegene wie nie het nie, versorging van die siekes en omgee vir die wie op een of ander manier ʼn gevangene is. Uiteindelik is dit ook genadeverkondiging deur werke wat vloei uit dankbare harte en hande.

Ek het eendag die treffende woorde gelees van iemand wat sê dat hy altyd die evangelie verkondig, en net wanneer dit nodig is woorde gebruik. Dit behoort elke gelowige se lewensmotto te wees, want uiteindelik is dit die voorbeeld wat deur Jesus Christus vir die mensdom gegee is. In die hele Bybel lees ons die verhale van mense wat God gedien het met hul werke. Ons lees van hul swaarkry en hul swoeg, hul blydskap, hul menswees, hul suksesse en mislukkings… en deur dit alles lees ons van God se genadehand wat elkeen ondersteun en lei.

Daarom is dit so noodsaaklik dat gelowiges die Woord lees en daaroor nadink; dat gelowiges biddend sal reageer op die openbaring van God se reddingswerk wat deur Christus voltooi is. Deur sy Woord bou God ʼn intieme verhouding met sy kind op – en dit opsigself is die voortsetting van die Vader en Jesus se werke in die gelowige. Omdat gelowiges vandag die troos van die inwonende Heilige Gees het, werk hulle ook nie alleen nie en kan God se werke ook deur ons voortgesit word.

In Openbaring 19:8 word daar verwys na die “fyn helder blink klere” van gelowiges en die simboliese betekenis daarvan is die goeie werke van gelowiges deur gehoorsame volharding. Daarom kan (en moet) gelowiges met al die blink Kersvieringe rondom hulle, ook ʼn ander “blink” in gedagte hou: Jesus is gestuur … om die Vader se werk te voltooi, en gelowiges is gestuur… om Jesus se werk voort te sit deur  kragtige werking van die Heilige Gees in ons.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top