Ek gee my Heilige Gees aan julle…as lewenslange Gids – ook in 2018!

Deur Prof. Ben de Klerk

Ons sing met oorgawe die pragtige Skrifberyming van Esegiël 36: “Ek gee my Heilige Gees aan julle”. Dit is ‘n belofte van God en Jesus belowe weer tydens sy aardse lewe dat Hy en die Vader die Gees aan ons sal gee (Joh. 14:26). Nadat Hy opgestaan en opgevaar het, lê Hy sy versoeningswerk aan die Vader voor. As vrug van sy kruis en opstanding, sy herstel van ons verhouding met God, stuur die Vader en Seun die Heilige Gees vir almal wat in Christus glo. Die belofte is vervul: Ons het die Heilige Gees ontvang … ook vir 2018 en vir alles wat in die nuwe jaar vir ons voorlê.

Christus die Waarborg

Jesus is besig om afskeid van sy dissipels te neem. Hy doen dit met ontsaglike trooswoorde. Hy verklaar dat Hy die dissipels (en daarmee ook ons) liefhet tot die uiterste toe voordat Hy die dissipels se voete was as begin van die Paasfees, die fees waartydens Hy gekruisig is (Joh. 13:1). Sy kruisdood is die oorsaak daarvan dat ons die Heilige Gees kon ontvang. Ons het die sekerheid dat God sy Gees gegee het as vrug van Jesus se offer en van sy gebed vir sy kerk (Joh. 14:16).

Wat beteken hierdie versekering dat God sy Gees gee, ook vir 2018?

 Wanneer ons in die nuwe jaar lewe in verhouding met God soms in ons swakheid in ons liefde vir die Here verslap en verkoel, dan het ons ‘n Voorspraak. Dit is Iemand wat ons saak by God behartig, Iemand wat vir ons pleit by God. Soos Jesus ook ons Voorspraak is (1 Joh. 2:1) tree die Gees ook vir ons in. Meer nog, Hy is ons Helper, Hy stort liefde in ons harte, Hy neem ons nietige gebede en bring dit in aanvaarbare vorm voor die Vader, Hy bind ons aan Christus, Hy troos ons met die Woord wat Hy geïnspireer het.

Leer

 In Johannes 14:26 verklaar Jesus dat die Heilige Gees ons alles sal leer en sal herinner aan alles wat Jesus geleer het. Dat die Gees ons alles sal leer wat Jesus met sy optrede, woorde, gesindheid en offer gedoen het, beteken nie dat die Gees nou elke dag nuwe openbaringe aan ons sal bring nie. Hy sal dit wat in die Woord openbaar is vir ons dowwe verstand verduidelik, Hy sal ons Gids wees wanneer ons met die Woord besig is. Die Heilige Gees sal ons begelei om die Woord prakties in ons lewe toe te pas, veral ook in die nuwe jaar waarin daar om ons so baie onsekerhede is.

Herinner

 Die Gees sal ons ook herinner. Dit beteken nie net dat ons sal terugdink en onthou wat Jesus gedoen en gesê het nie. Herinner beteken dat die Gees ons verstand en emosies sal wil rig op wat Jesus geleer het, maar meer, dit beteken die Gees sal ons wilslewe ombuig om gehoorsaam te wees aan wat Jesus geleer het. Ons wil is so belangrik. Ons hoor al by klein kleutertjies van twee tot drie jaar gereeld die woorde: Ek wíl (bv. lekkers hê) of ek wíl nie (byvoorbeeld gaan slaap). Ons grootmense sal dit dalk nie so sê nie, maar dikwels wil ons liefhê wie ons wil, of ons wil nie iemand groet nie omdat ons griewe opgebou het teen so ‘n persoon. Wanneer ons bid om die vervulling met en leiding van die Heilige Gees sal ons wilslewe ten goede verander.

Ons roep God se wonderlike werk in die verlede in herinnering om nuwe betekenis daarvoor in ons eie lewe in die hede en in die toekoms te skep. Die Gees herinner ons só aan God se wonderlike skeppingswerk dat ons ook verwonderd staan vir die skoonheid van elke seisoen, maar meer, dat ons ons inspan om besoedeling en vermorsing van waterbronne teen te werk en ons tuine en lewe te versier met skoonheid wat God ons in die skepping bied.

Die Gees herinner aan Christus se liefde tot die uiterste deur sy lewe vir ons te gee, nie net om telkens te onthou wie ons in Christus is nie, maar om te strewe om Christus in sy opofferende liefde na te volg. Om die gesindheid van Christus te onthou en daarom ons gesindheid te verander om ander hoër te ag as onsself. Om in ons dade te wys dat dit ook vir ons beter is om te gee, selfs aan ander soveel weg te gee dat dit ons seermaak, as om te ontvang en bymekaar te maak. Die Gees herinner en begelei ons om God in alles wat ons dink of sê te verheerlik.

Die Gees bedroef

 Die Heilige Gees is ‘n Persoon en ons kan op grond van die Skrif se openbaring dat die Gees bedroef kan word, ons indink dat die Gees sensitief is vir ons gesindheid, woorde en optrede, omdat Hy in ons woon. Ons kan die Gees bedroef met liefdelose optrede: met woorde wat onnodig skerp is, met ‘n gesindheid van dat ons beter is as ander, met selfsugtige toehou van ‘n hand wat sou kon help. Ons kan die Gees bedroef deur nie aan ander te doen wat ons graag aan onsself gedoen wil hê.

Mag die Here gee dat ons biddende ons aan die leiding van die Heilige Gees in 2018 sal oorgee. Dan sal ons Jesus kan navolg wat ons tot die uiterste toe liefhet deur God met alles en ons naaste soos onsself lief te hê.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top