Die Vroueblad kuier by Die Gereformeerde Kerk Randburg

Saamgestel deur Ankie de Klerk

Ons kuier hierdie maand by die susters van die Gereformeerde Kerk Randburg.

Hierdie gemeente se lidmate woon hoofsaaklik in die voorstede wat in die noordelike helfte van groter  Johannesburg lê. Weens die kerk se geskiedenis van verskeie gemeentes wat saamgesmelt het, is die koshuisinwoners van die Universiteit van Johannesburg en dele van die middestad egter ook ingesluit.

Verskeie bedieninge en uitreik-aksies maak Randburg ’n baie dinamiese gemeente. Met rondom tweeduisend lidmate is hierdie gemeente die grootste in Klassis Groter Johannesburg.  Die gemeente het 5 predikante:  Ds. Kruger de Kok by Canada Waters in London, Ds. Kwena Semenya wat by die Diepslootgemeente is en  en dii. Charl van Rooy, Thomas Dreyer en Joop van Schaik) wat binne die gemeentegrense self werksaam is.

By monde van Lorraine Nel, Henriëtte Vlok, Gerda Naudé en Magda Botha, wat vir ons die volgende artikel help saamstel het, hoor ons hoe die susters se Vrouediensgroep (kortweg VDG), hulle gawes in diens van hulle Koning, Jesus Christus, gebruik.

Ons as gemeente in Randburg se doelwit is om ʼn “lidmaatgemeente”  te wees.  Elke gemeentelid moet dus mekaar dien met sy/haar besondere gawes om sodoende die liggaam van Christus op te bou in liefde.  Die predikante en lidmate dien mekaar deur woordverkondiging en toerustingsgeleenthede.

ʼn Paar gedagtes oor ons Vrouediensgroep:  Alhoewel ons werkgroep ʼn volledige dagbestuur het, het ons ook  ʼn werksverdeling gemaak om funksies seepglad te laat verloop.  So kan elkeen van die vroue op die diensgroep hulle gawes en talente ten volle gebruik en ontdek! Elke vrou besluit by watter groepie sy wil inskakel, byvoorbeeld: Teereëlings, Verversings, Dekor/Saal beplanning, Media/Bemarking of kaartjieverkope. Elke groepie het dan ʼn koördineerder met helpers.

Die strewe van ons VDG is dat die gemeente deur gesellige pitkos-funksies mekaar beter leer ken.  Ons reël jaarliks ʼn aantal funksies om die doel te bereik. Tydens ons jaarlikse Paas- en Kerssangdienste reël ons ʼn gesellige saamkuier met verversings vir die gemeente na die diens.

In Meimaand is dit vir ons ʼn voorreg om ons manne met ʼn heerlike ontbyt – met pitkos en spreker –  te bederf.  Ons spreker by hierdie jaar se ontbyt is Brand Pretorius, voormalige Hoof Uitvoerende beampte van Toyota SA en verlede jaar was dit J P Landman, bekende joernalis en sakeman.

In September het ons gewoonlik ʼn Dankfees-naweek waarby die hele gemeente betrek word.  Ons moedig die verskillende werksgroepe en Bybelstudiegroepe in die gemeente aan om Saterdag kosstalletjies op die kerkterrein te beman. Lidmate het ook die geleentheid om hulle stokperdjies uit te stal en te verkoop.  Verder sorg ons vir hope vermaak vir die kinders en daar is ʼn oop verhoog vir die talentvolles om hulle gawes met almal te deel. Sondag hou ons Nagmaal en daarna kuier ons lekker met ʼn heerlike middagete.

In Oktober bederf ons die dames van die gemeente met ʼn damestee.  Die tafels word pragtig versier en ons sorg vir ʼn gaskunstenaar om die oggend mee af te rond.

As dienende vrouens (Martha’s) besef ons watter belangrike rol die vrou in die gemeente speel.  Net soos ʼn moeder in ʼn gesin, fokus ons nie net op onsself as vroue nie, maar eerder op ons rol om die gemeente saam te bind.

Die VDG van ons gemeente is voorwaar ʼn groot groep vriendinne in Christus!

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top