Dr. Trudie antwoord

My dogter se geloof was altyd baie sterk. Sy is onlangs, na ʼn huwelik van tien jaar, geskei. Nou het sy heeltemal opgehou eet, en ek is doodbekommerd oor haar!

Haar man het haar net eenvoudig een oggend meegedeel dat hy nie langer kans sien vir die huwelik nie en uit die bloute vir haar om ʼn egskeiding gevra. Hy was al die jare baie krities op haar. Hy het byvoorbeeld altyd aan haar voorgeskryf wat sy mag aantrek, was geneig tot woedebuie, of het haar vir lang tye geïgnoreer om sy sin te kry. Hy wou ook nooit kinders gehad het nie.

Sy het spreekwoordelik altyd op eiers geloop om hom in ʼn goeie bui te hou. Sy mag nooit iets gesê het wat hulle as huwelikspaar nie in ʼn perfekte lig sou stel nie. Dit was vir my die laaste paar jaar duidelik dat sy al hoe stiller geword het. Sy het nogtans alles in haar vermoë gedoen om die huwelik te laat slaag. Sy het glad nie verwag dat hy haar nou in die steek sou laat nie.

Sy het ook geweldig gewig begin verloor. Sy is nou in ʼn hospitaal opgeneem waar sy behandel word vir anorexia. Ek is so bekommerd oor haar. Hoe kan ek haar ondersteun?

 Jy het rede om baie bekommerd te wees oor jou dogter, want sy moes baie diep seergekry het. Selfs toe sy nog getroud was, het sy waarskynlik in ʼn groot mate haar selfvertroue verloor het, soos blyk uit die feit dat sy al hoe stiller geword het. Hoe kon sy sekuriteit, liefde en waarde in die verhouding ervaar as sy gedurig op eiers moes loop om die vrede binne hulle huwelik te bewaar?  Die feit dat sy nooit toegelaat is om aan te trek wat sy wou nie, of dat sy nie iets mag gesê het wat hulle huwelik in ʼn slegte lig sou stel nie, het haar waarskynlik stelselmatig laat dink dat sy net nie goed genoeg is nie. Sy moes dus eenvoudig valsheid en skynheiligheid as norm aanleer.

Die probleem wat jy dus goed onder haar aandag moet bring, is dat sy meegedoen het aan haar man se begeerte om sy selfbeeld en sogenaamde volmaaktheid te beskerm. Al was dit net om konflik te vermy, het sy tog saamgewerk om vir die skyn ʼn onbesproke verhouding aan ander voor te hou. Sy het dus geleer om saam met hom in ʼn leuen gelewe, al sou dit beteken dat sy haar selfvertroue stelselmatig verloor het.

As sy nou weier om te eet, kan dit steeds ʼn uitvloeisel wees van dié valse identiteit waaraan hulle probeer vasklou het. Sy voel moontlik nou nog dat haar voorkoms iets met die verbrokkeling van hulle huwelik te doen het. Andersins is eet bloot die enigste aspek van haar lewe waaroor sy voel dat sy nog self beheer het. Niemand kan haar dwing om te eet nie. Dit is dan asof dit die enigste “stem” is wat sy nog het.  Beide gevalle sou daarop dui dat sy vergeet het dat God totaal in beheer van haar lewe is.

ʼn Verdere moontlike oorsaak is waarskynlik dat die lewe vir haar totaal alle sin verloor het en sy gevolglik werklik haar eetlus heeltemal verloor het. In dié verband moet ons onthou dat daar bewys is dat die verlies van ʼn lewensmaat, hetsy deur die dood of deur egskeiding, een van die stresvolste gebeurtenisse is wat met enigiemand kan gebeur. Daarom kon sy moontlik dan haar fokus van God – wat lewe gee – afgeneem het.

Hou die krisis wat Elia deurgemaak het volgens 1 Kon. 19 aan haar voor: Elia het in ongelooflike depressie geval na die wonders wat hy op die berg Karmel beleef het (1 Kon. 18). Isebel, die vrou van Agab, het hom met die dood gedreig en hy het gedink dat al sy werk as profeet van God tevergeefs was. Hy het toe van haar af weggevlug en onder ʼn besembos te gaan lê. Daar bid hy dat God hom eerder moet laat sterf.  Hier het hy ook momenteel sy fokus op God se totale voorsienigheid en die wonders wat hy by die berg Karmel beleef het, verloor. Tog was God vir hom baie genadig.  God het kos aan hom voorsien deur ʼn engel, en hom laat slaap. So kon hy weer krag kry om vir veertig dae en nagte te loop tot by die berg Horeb waar God met hom in gesprek getree het. Hier het God vir hom nuwe opdragte gegee, nuwe doelwitte wat hy kon nastreef.

Die belangrikste ding wat jy nou vir jou dogter kan doen, is om haar weer te oortuig dat God se genade groot is, ook wat haar betref. Haar identiteit moet heeltemal op God se voorsienigheid berus.  Maar meer as dit, sy moet besef dat al haar sekuriteit geleë is in die feit dat sy ten volle aan haar hemelse Vader behoort. Hy het haar bestaan beplan en haar uitverkies nog voor die skepping van die wêreld (Ef. 1:4-5). Hy het haar gevorm en aanmekaargeweef nog voor haar geboorte en sal haar nooit alleen laat nie (Ps. 139:1-18). Sy moet gevolglik weer besef dat sy God se kind is, en nooit ongeliefd hoef te voel in hierdie sondige en gebroke wêreld nie.

Sy moet verder besef dat God se liefde vir haar meer is as wat ons ooit sal kan verstaan (Ef. 3:19-20). Hy het sy geliefde Seun, Jesus Christus, gestuur om die volmaakte offer, ook vir haar stukkende menswees te bring. As Verlosser ken Christus haar pyn en het Hy totaal medelye met dit waardeur sy nou gaan. Hy het Homself immers so verneder dat Hy ter wille van ons swakhede en sonde mens geword het. As mens was Hy in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie (Heb. 4:15). Hy het die dood in ons plek oorwin en sit nou aan die regterhand van God waar Hy vir ons as sondige en stukkende mense pleit (Rom. 8:34).

As duurgekoopte kind van God moet sy haar ewigheidswaarde besef.  Sy is nou deel van die liggaam van Christus (Rom. 12:5).

Meer Prakties

  • Bid dat God haar geestesoë sal open en Hom só aan haar sal openbaar dat sy Hom sal leer ken soos Hy werklik is (vgl. Ef. 1:17).
  • Help haar om weer ten volle op God te fokus deur gereeld saam met haar Bybelstudie te hou oor God se voorsienigheid. (Bestudeer die teksverse soos aangehaal deur artikel 13 van die NGB).
  • Moedig haar aan om by ʼn kleingroep, of ’n Bybelstudiegroep in haar gemeente aan te sluit, sodat sy al hoe meer kan leer om die vrug van die Gees te dra. Sodoende sal sy ook leer om op te hou om haar identiteit op voorgee te bou.
  • Gee vir haar weer praktiese doelwitte om na te streef sodat sy weer kan begin belangstel in die dinge wat om haar aangaan.
  • Help haar om professionele hulp te kry om haar egskeiding te verwerk.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top