Die krag van gebed

krag van gebed

Liewe Geloof-susters,

’n Nederlandse vriendin uit Zambië stuur onlangs vir my (en ’n hele groep geloofsfamilie) ’n e-pos waarin sy die volgende verduidelik:

Sy het al 2 Nederlandse kinderboekies geskryf en is nou gevra om ’n derde een te skryf. Dit moet handel oor ’n werklike gebeurtenis (wonderwerk!) wat sy verlede jaar in ’n nuusbrief beskryf het. Sy het toe die storie geskryf en na die uitgewer gestuur. Maar die uitgewer is nie gelukkig nie, want die storie eindig te stomp na sy sin. En my vriendin voel dat sy dit nie kan verander nie, want sy is besig om iets oor te vertel wat God werklik gedoen het. Die storie het in werklikheid nog nie geëindig nie en daarom kan sy ook nie die einde skryf nie.

Sy vra ons dus om vir haar te bid vir wysheid, want sy weet nie wat om te doen of hoe om hom te antwoord nie.

Na ’n dag of twee en baie gebede oor die onderwerp, kry sy ’n antwoord van die uitgewer: Hy het daaroor nagedink en besef dat ’n mens nie die werklikheid (’n wonderwerk van God!) mooier kan maak as wat dit reeds is nie.

En sy stuur weer ’n brief aan haar geloofs- en gebedsfamilie: Ons gebede is verhoor!

En daarmee het God nie net verseker dat sy wonderwerk getrou oorvertel word nie. Hy het ook verseker dat gelowiges wat verspreid oor die wêreld woon, saam bid en saam die krag van gebed ervaar.

Groete
Jacomien Zwemstra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *