Die kerk sal nie agtergelaat word nie

Deur Ankie de Klerk

“As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. … Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie…” (Joh.14: 15-17a,18a).

Die beeld van iemand wat wees gelaat is, is ’n droewige een. Dit teken ’n verlate prentjie.

In Hand. 1: 10-11 kry ’n mens amper so ’n gevoel wanneer jy lees van die groep dissipels en ander volgelinge van Jesus wat in die lug staan en opkyk waar Jesus, hulle Meester, verdwyn het. Dit was sekerlik vir daardie groepie mense ’n oomblik waarin die tyd stilgestaan het – voortgaan sonder die vertroostende teenwoordigheid van hulle Rabbi, hulle mentor? Dit het heel waarskynlik ondenkbaar gevoel.

Die engele, boodskappers uit die hemel, kom herinner hulle aan die belofte wat Jesus gemaak het: Hy gaan terugkom!

Nie alleen agtergelaat nie

Intussen is dit hulle werk om die Blye Boodskap verder te dra – in al wyer uitkringende sendings oor die wêreld heen. Maar… hulle is nie alleen agtergelaat met hierdie werk nie! Hulle hoef ook glad nie te voel dat hulle nie genoeg krag en vermoëns gaan hê vir die opdrag nie. Die Verlosser stuur sy Gees om hulle voortdurend te begeester en te onderrig vir die taak. Voor sy Hemelvaart beveel Hy hulle om saam te wag vir die doop met die Heilige Gees (Hand. 1: 4, 5, 8).

Jesus Christus bemagtig sy kerk van die begin af met goddelike krag en gesag. Wie gedoop is met die Heilige Gees is immers in besit van die krag wat hulle die dinge sal laat doen wat Jesus gedoen het en nog groter (vgl. Joh. 14: 12 e.v). Hy sê ook in vers 26: “…en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” Die Gees van God is die goddelike Onderwyser wat die gelowige se klein begin van die geloof meer en meer toerus en verryk met kennis deur die Woord oop te maak en duidelik te maak deurdat Hy insig gee.

Die Heilige Gees leer en lei ons

Vandag, in die tweede dekade van die 21ste eeu is die kerk van Jesus Christus steeds verseker van die leidende en lerende werk van die Heilige Gees. Hy is met ons tot die voleinding van die wêreld. Dit is Jesus se belofte aan sy kerk. Wat beteken dit vandag vir elkeen van ons? Is dit vir ons wérklik – ervaar ons die werking van die Heilige Gees in ons lewe?

Leef ons onder leiding van die Heilige Gees? As ons weer die beeld gebruik wat Jesus in Joh. 14 gee oor weeskinders, tref dit ’n mens dat die verwagting is dat die Heilige Gees dus ons nuwe “mentor” word na die Hemelvaart van Christus. Hy kom in Jesus se plek om ons tot

geestelike volwassenheid te lei en ook by te staan in ons roeping om die evangelie verder te versprei en God se koninkryk te bou.

Bid om die leiding van die Gees

In die praktyk beteken dit dat ons so dikwels as wat ons kan moet vra vir die leiding van die Heilige Gees en ook die gawe van die Gees moet aanneem as realiteit in ons bestaan. Leef uit die wete dat jy as individuele lid van die kerk die Gees van God in jou het. Die krag wat dit verleen aan jou gebed is onberekenbaar!

Ons lees in Ef. 6 vanaf vers 10 oor die aantrek van die volle wapenrusting van God. Paulus moedig die gelowiges aan: “Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.” Op dié manier kán ons die stryd voer teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug.

Die Heilige Gees inderdaad ware en ewige God

Wanneer tree ons (die kerk) op asof ons weeskinders is? Wanneer ons in die kerk die krag van die Heilige Gees onderskat en neig om God die Vader en God die Seun te aanbid op ‘n “hoër” trappie as God die Heilige Gees. Gaan lees weer die artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis (art.8, 9 en 11) oor die Drie-eenheid en oor die Heilige Gees wat waaragtige en ewige God is. Ons gee voor dat ons weeskinders is as ons wegskram van die roeping wat God vir ons gegee het en waarvoor ons gereedgemaak word deur sy Gees.

Kom ons maak hierdie waarheid weer deel van ons pantser teen die aanslae wat ons elke dag ervaar: Ek is nie ’n arme weeskind nie, want my Koning se Gees is hier by my om my te troos, te versterk en te lei in alle fasette van my lewe hier op aarde, om my diensbaar te maak in sy Koninkryk tot sy eer!

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top