Deur Ds. Abel Steyn (GK Lydenburg)

Mense word aangegryp deur elke Jan Rap en sy maat wat in die media, op grond van berekenings en sogenaamde gesigte wat hulle gesien het, voorspel wanneer die Here kom. Dit gryp sommige mense aan, ander weer raak paniekerig, en die wêreld lag die Christendom uit, want dit gebeur dan nooit nie.

Maar niemand kán die dag en datum van die koms van die Here voorspel nie – Hy kom onverwags. So lees ons onder andere in Matt. 24: 36 en 1 Tess. 5: 2. Dat Hy  weer kom, is seker.  Elke gelowige moet dus voorbereid wees op sy koms.

Wanneer kom die Here weer?

Die feit dat die Here onverwags kom,  maak ʼn mens ongemaklik, want niemand van ons hou van hierdie “onsekerheid” nie.  Ons wil eerder presies weet wanneer Hy kom, sodat ons genoeg tyd sal hê om gereed te maak vir sy koms.

Maar ons moet elke dag in die verwagting leef dat die Here weer sal kom.  Ons weet tog Hy het opgevaar na die hemel en as Hy nou weer kom, sal dit vir die laaste keer wees!  Ons sal by hierdie wederkoms nie meer geleentheid hê om die los stukke van ons lewens bymekaar te maak nie.  Daar is nie ʼn tussenkoms soos wat sommige beweer nie.

Wanneer Paulus met die gemeente van Tessalonika, jong bekeerlinge uit die heidendom, praat oor die wederkoms van Christus sê hy hy het nie nodig om met hulle te praat oor wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie, want niemand weet nie.  Maar Paulus is genoodsaak om met hulle te praat oor hulle ingesteldheid en lewenswyse, want hulle het met die probleem geworstel dat die dooies ʼn agterstand op die lewendes het (1 Tess. 4: 15).  ʼn Ander probleem wat hierdie gemeente gehad het, is dat hulle letterlik wou ophou werk en sit en wag dat die Here kom, want die boodskap oor die wederkoms van die Here het hulle  só aangegryp dat  hulle Hom enige oomblik verwag het (vgl. die hele tweede brief aan die gemeente in Tessalonika).

Die Here kom onverwags

Daarom verduidelik Paulus: Die Here kom soos ʼn dief in die nag – skielik! – sonder om vir ons te laat weet wanneer Hy kom. ʼn Dief stuur tog nie ʼn teksboodskap om te sê hoe laat hy gaan kom, of bel jou sodat  jy weet om jou kosbare goed in die kluis toe te sluit nie.  Wanneer almal slaap,  dan kom die dief en jy het nie tyd om voor te berei nie.  So sal die Here kom: In die doodgewone verloop van ʼn dag, of ʼn nag.  Skielik, sonder vooraf waarskuwing.  Dan het die tyd hier op aarde uitgeloop.

Soos wat geboortepyne ʼn swanger vrou skielik oorval en sy nie daarvan af kan wegkom nie, net so min kan ons die wederkoms van die Here ontvlug.  Dit beteken in die gewone verloop van die dag, moet jy gereed wees om Hom te ontmoet.

Onvoorbereid

Die probleem met die ongelowige is dat hy nie voorsiening maak hiervoor nie.  Hy sê: Alles is rustig, alles is veilig!  Hy dryf handel, gaan skool, ontspan, maar hy dink  nie eers daaraan dat die Here weer kom nie.

Dan gebruik Paulus verder die beelde van die nag en van dié wat hulle dronk drink om aan te dui hoe die ongelowige doodgewoon aangaan met sy lewe.  Sonder om gereed te wees.  Letterlik aan die slaap, of in ʼn beswyming en totaal onvoorbereid as die Here sou kom. Die ongelowige is ʼn mens van die duisternis.

Dit is jammer dat  baie gelowiges ook so leef dat dit lyk asof die wederkoms van ons Here ook nie vir hulle ʼn lewende werklikheid is nie.  Ons leef nog miskien met  die gedagte: Daar is nog baie tyd.  Maar ons moet besef deur die reddende genade van  Jesus Christus – dié Lig vir die wêreld – is ons kinders van die lig en leef ons reeds in die lig.  Daarom moet ons lewens getuig dat ons die verlossing deur die bloed van ons Here Jesus ontvang het en dat ons vanuit hierdie verlossing leef.

Leef gereed

Dit is juis hierdie gereed leef wat vir ons uitdagings bied.  As die ander predikers die wegraping verkondig of praat van die duisendjarige vrederyk, en vertel “ander” sal nog tyd kry om reg te maak, dan slaak jy so ʼn sug van verligting, want dit beteken: As ek dalk op die verkeerde pad is, sal ek nog tyd kry om reg te maak.

Sulke verklarings van die Here se koms (soos die wegraping en die duisendjarige vrederyk)  staan egter lynreg teenoor gedeeltes soos Matt. 24 en 1 Tess. 5 en berus op ʼn verkeerde verklaring van gedeeltes soos Openbaring 20.  Die Here kom nog net één keer, elkeen van ons moet gereed leef.  Jy moet die toerusting waarmee die Here jou toerus, “aantrek”.  Die hoofelemente van die wapenrusting word in 1 Tess. 5 genoem, naamlik die “geloof en liefde as borsharnas” (vers 8b) en die “hoop op verlossing as helm” (vers 8c),  want dit gaan oor ons verhouding met Jesus Christus wat weer kom. Daardie koperplate of stukke leer waarmee die bors beskerm word, wys vir ons op die hart van ons bestaan.  Geloof in die Here Jesus, ons Verlosser, en liefde vir Hom vertel alles van jou hart en gesindheid teenoor die Here.  Jou hart moet op die Here gerig wees: Op Jesus Christus wat jou van die dood bevry het.  In Hom het jy reeds deel aan die ewige lewe.

Leef hoopvol

Hierdie twee ankerpunte in ʼn gelowige se lewe, naamlik geloof en liefde,  bring ook hoop.  Deur die geloof kry jy die sekerheid,  die vaste oortuiging: Ek behoort aan die Here.  Hoop op die Here laat jou  in sekerheid die toekoms tegemoet gaan met dié vaste wete: Jesus Christus  het vir my sondes betaal ek leef nou reeds as verloste in hierdie lewe, al weet ek dat my lewe nog steeds onvolmaak is.  Ek leef met die verwagting, die verlange in my hart dat die Here weer sal kom en ek leef getroos: Al sou Hy nou kom, is ek gereed!

Leef in vreugde vorentoe

In stede daarvan om ons tyd te mors met mense wat probeer voorspel wanneer die Here kom en om dan handjies gevou te sit en wag, moet ons gereed leef met dié sekerheid dat die Here weer kom.  Gereed-leef het ʼn nóú-kant en ʼn vorentoe-kant:  As die trein uit die stasie vertrek het, kan jy nie nog inpak nie of as die vliegtuig besig is om op te styg, kan jy nie eers by die lughawe aankom nie.  Die dood onderstreep hierdie punt.  En die dood lê nie net en loer vir ouer mense nie – jongmense sterf ook.  As die dood skielik oor jou pad kom, sal daar nie tyd wees om ekskuus te sê of om ʼn rusie in jou gesin of gemeente te gaan beëindig nie.  Daar sal nie nog tyd wees om gou jou skottelgoed te was, of om jou bed op te maak nie, of om jou banksake af te handel nie.  Nee, die Here kom en jou lewenswyse (die manier waarop jy leef) moet dit uitspel dat jy gereed is en gereed wil bly lewe.   Ons moet in lewensvreugde leef, met die  blye wete dat ons wéét waarheen ons op pad is.  Jy het mos die versekering in Christus: Oor die krom en skeef van my lewe staan genade geskrywe – nie in ink nie, maar in die bloed van Jesus Christus.

Leef gereed, met die wapenrusting wat God self vir ons gee (Ef. 6:11), want die Here kom onverwags!

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top