Deur Ds. Abel Steyn (GK Lydenburg)

Niemand waardeer my as vrou nie… wat maak ek nog in hierdie huis? In hierdie huwelik? In hierdie deurmekaar gesinsopset? Wat maak ek nog as enkellopende vrou tussen ‘n klomp ander vrouens in die gemeente wat gesinne het? Of tussen die vrouens by die werk wat al almal klaar kinders groot gemaak het? Niemand sien raak wat ek doen nie, hulle sien nie my menswees raak nie – hulle sien my net as deel van die meubels in die huis of die kantoor. 

So worstel vrouens – ook gelowige vrouens  –  dikwels met hierdie ernstige vrae in hulle gemoed.

En selfs wanneer hulle hierdie vrae hardop begin vra, mag dit vir jou klink na ’n alledaagse gebabbel.  Tog openbaar hierdie woorde ’n ernstige ondertoon. Wanneer ʼn vrou so bly dink, kan dit veroorsaak dat sy nutteloos begin voel, en selfs verworpe en onderdruk.

En dikwels is ons manne se onmiddellike reaksie hierop:  “Maar jy weet mos dis nie waar nie.  Ruk jou reg!” En jy moedig vroulief aan om tog maar vir haar ʼn nuwe rok of paar skoene te gaan koop of iewers in die gemeenskap tog net betrokke te raak om beter te kan voel.

Hoe sien God my as vrou?

Jy  wat so baie worstel met die sin van jou bestaan, kom terug na God toe.

Jy is God se mens. God het jou, as vrou, uniek gemaak.  Hy het aan jou bepaalde eienskappe gegee, waaronder sagtheid en ’n fyn waarnemingsvermoë.  Hy het ook aan elke vrou besondere gawes gegee waarmee sy Hom en haar naaste moet dien (vgl. 2 Pet. 1:3).  Jy is vir God so kosbaar, dat Hy in ʼn besondere verhouding met jou tree.  Die bevestiging  hiervan is die feit dat Jesus Christus met sy kosbare bloed vir al jou sondes aan die kruis betaal het. Jy is nie ʼn minderwaardige mens nie, maar vol-waardig vrou vir die Here.

Wanneer jy besef hoe kosbaar jy vir die Here is, dan begin ʼn mens in gebed vra: Wat wil die Here hê vir my lewe? Wat is sy plan en doel met my? Ons kan betoog oor vroueregte, ons kan skreeu: “Sien die vrou raak in die samelewing en in die kerk”, maar as ons nie uitkom by wat God wil hê nie, help Vrouedae niks nie – want jy, vrou beleef elke dag as vrouedag –’n genadedag uit God se hand.

Leef uit die verhouding wat die Here met jou gesluit het

Om as vrou te leef, is ʼn uitdaging, want jy is vrou vir jou man, ma vir jou kinders en boonop staan jy ook nog in ʼn beroep.

Net soos wat die man nie sy verhouding met die Here en die hoofskap van sy huis mag verwaarloos omdat hy ʼn beroep moet beoefen om vir sy huis te sorg nie, net so mag jy as  vrou ook nie jou verhouding met die Here of met jou man en kinders afskeep ter wille van jou beroep nie.

Die verhouding wat die Here met jou gesluit het,  is belangrik want daaruit leef jy. Jy moet ook van jou kant af hierdie verhouding in stand hou. Uit hierdie verhouding groei alle ander verhoudings: Met jou man, jou kinders, jou vriende, die mense by jou werk.

Skeefgetrokke onderdanigheid

Dikwels voel vroue minderwaardig, onderdruk en misken omdat Efesiërs 5 se onderdanigheid én hoofskap heeltemal verkeerd verstaan of half gelees word.  Ons lees graag: “Vrouens wees aan julle mans onderdanig” (vers 22a) en “Die man is die hoof van die vrou” (vers 23a), maar die tweede gedeelte van die verse lees ons gerieflik mis: “Vrouens wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is” (vers 22) en “Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is” (vers 23). Christus staan sentraal in die verhouding tussen man en vrou.

Dikwels wanneer ʼn vrou deur haar man onderdruk word, probeer sy “vergoed” deur oordrewe betrokke te raak by haar werk of by gemeenskapsprojekte. Sy raak egter nie betrokke omdat sy dit as haar roeping sien nie, omdat sy dit sien om haar rykdom van gawes wat sy as mens en as vrou van die Here ontvang het, te gebruik nie, maar om haarself te bewys. Sy gebruik hierdie buitenshuise betrokkenheid dan ook as ontvlugting uit hierdie neerdrukkende (onderdrukkende?) omstandighede. Net soos gestremdes soms ook doen, probeer jy jou dan ten alle koste bewys en handhaaf:  Jy werk nie hard omdat jy jou gawes gebruik wat jy van die Here ontvang het nie, jy werk om jouself as gestremde te bewys! In hierdie hele proses verloor die vrou dan haar ware identiteit, haar bestaansgrond in die lewe.

Elke vrou behoort haarself te vra: Hoekom is ek hier op hierdie aarde? Beslis nie om deur my dade vir my ʼn pad oop te kap om my te bewys as ’n “vrou” wat haar “man” kan staan nie.

Vrou verlos en vernuwe in Christus

p hierdie hoekom-vraag moet die seker antwoord groei: Ek is hier omdat God my (as vrou!) hier geplaas het. Ek is nie meer waar die Joodse vrou van die Bybel was nie – in Jesus Christus is ek as mens – dus ook as vrou – verlos en  ek word daagliks deur die Heilige Gees vernuwe. Ek is die volwaardige hulp wat by my man pas:  My man pluk die vrugte van my werk (vgl. Spr. 31: 11); ek bring vir hom voordeel my hele lewe lank (vers 12); ek brei en hekel (as ek daarvan hou = verwerking van wol en vlas (vers 13); ek bring ook kos huis toe – dus help ek my man verdien aan die daaglikse brood (14); ek staan vroeg op en maak kos vir my huismense (15); ek sorg ook vir my bediendes wat by my werk op ʼn liefdevolle manier (15); ek koop en verkoop soms (as ek daardie gawe van die Here af gekry het!) (16 en 24); ek werk hard – soms tot in die laatnagte (vers17-18); ek versorg mense wat arm is (20) en ek kyk dat ook my eie gesin nie honger ly en koud kry nie (21); ek sorg dat ek netjies en mooi lyk (22) ek is trots op my man wat sy werk goed doen (… dit beteken hy kan op my staatmaak en ek beskinder hom nie om die teetafels nie!) (23); ek staan sterk op my beginsels en geloof en leef nie kleingelowig nie (25); ek let daarop dat ek mooi dinge sê en in wysheid (26); ek sorg dat my huishouding vlot verloop en steek nooit lyf weg nie (27).

En as jy dalk enkellopend is… en jou hande nou agter jou kop vou en terugsit en sê: “Gelukkig is ek nie getroud nie…”, is daar nuus vir jou. Die eienskappe van die deugsame vrou geld ook vir jou: Jy moet tog ook ’n salaris verdien om aan die lewe te bly, om jou huis in stand te hou, jou bediendes te versorg, die armes te help. In verhouding met die Here staan jou lewe op dieselfde Fondament.

Verloste vrou dien jou eerste Liefde

Al hierdie dinge is sinloos vir getroude en ongetroude vrouens, vir weduwees – vir enige vrou – as sy nie in al hierdie dinge haar eerste Liefde  (die Here) ken en dien nie.  As jy al hierdie dinge nakom nét om deur die mense (as jy getroud is jou man en kinders (vgl. Spr. 31: 28 -29) geprys te word en raakgesien te word, het jy jou fokus, die doel waarvoor en waartoe jy geskep is, verloor en dit is om die Here te dien (vers 30). Om God te dien in alles wat jy doen, is ware diens, en ware diens maak jou lewe ryk en vreugdevol. Dan werk ʼn mens sonder om te murmureer, want jy weet Wie het jou geskep, verlos. Dan kan jy sê: Ek dien die Here waar ek huishou, agter die pannekoektafel, agter die Uitvoerende Bestuurder se lessenaar, as dokter, as laboratoriumassistent, as verpleegster, as ingenieur, prokureur, sekretaresse, onderwyser, ouditeur, langs my man in die kerk van Jesus Christus en die gemeenskap.

Dan word jou lewe ʼn belydenis, ʼn getuienis: My hele lewe wil ek aan die Here toewy. Ek sing ʼn loflied omdat Hy my as deugsame vrou geskep het.  Ek leef die deugde wat Hy aan my gegee het uit in my verhoudings, by my huis, by my werk, oral waar ek lewe.

Aan God die eer vir wie ek is, en wat ek van Hom ontvang het.

Spreuke 31: 10-31 (Uit: Die Bybel vir Almal)

Wanneer iemand ’n goeie vrou kry, dan het hy ’n vrou wat meer kosbaar is as koraal.

Haar man weet dat sy sal doen wat sy belowe het, hy weet dat sy goed altyd meer sal word.

Sy laat dit goed gaan met hom, nie sleg nie, haar hele lewe lank.

Sy maak wol en vlas bymekaar en sy geniet dit om met haar hande te werk.

Sy is soos die skepe van ’n handelaar, sy bring van ver plekke die kos wat sy nodig het.

Sy staan op wanneer dit nog donker is, sy sê vir haar huisgesin wat hulle moet doen en sy gee vir haar bediendes werk.

Sy dink goed oor ’n stuk grond en sy koop dit, sy neem van haar eie geld en sy plant daar wingerdstokke.

Sy is sterk, sy kan aanhou werk.  Wanneer sy sien dat mense graag haar goed koop, dan werk sy die hele nag.

Sy steek haar hande uit en sy werk by die spinwiel en die weefstoel.

Sy gee graag vir mense wat hulleself nie kan beskerm nie, vir mense wat niks het nie.

Wanneer dit sneeu, dan is sy nie bekommerd oor haar huisgesin nie, want hulle dra almal warm klere.

Sy maak vir haar komberse, sy dra klere van linne en pers wol.

Almal ken haar man, hy sit saam met die leiers van die land by die poort.

Sy maak klere en sy verkoop dit, sy gee vir die handelaars nekdoeke om te verkoop.

Sy is ’n sterk en ’n netjiese vrou, sy is nie bekommerd oor wat later sal gebeur nie.

Wanneer sy praat, dan praat sy met wysheid, sy leer vir haar mense om vriendelik te wees.

Sy kyk dat alles reg gaan in haar huis, sy is nie lui nie.

Haar kinders staan regop en hulle prys haar, haar man sê dat sy ’n goeie vrou is. Hy sê:

“Baie vroue doen goed, maar jy doen beter as hulle almal.”

’n Vrou bly nie altyd jonk en mooi nie, ’n vrou wat die Here dien en Hom respekteer,  dit is vir háár wat ons wil prys.

Sy moet self ook kry van alles waarvoor sy werk,  almal by die poorte moet haar prys.

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top