Deur Prof.Ben de Klerk

Een van ons lesers vra baie opreg hierdie vraag: Hoe sou ons lewe verloop het as Eva van die ander boom (die boom van die lewe) se vrugte geneem het en geëet het?  Ons vraesteller verwys na Gen. 2: 8 en 9.

Die bome in die Paradys

 Die Paradys was ʼn wonderlike voorbeeld van God se liefde vir die mense wat Hy so kunstig geskep het. Hy het hulle met die beste versorg, vrugte om van te eet. Hy gee hulle die voorreg om van al die bome in die Paradys se vrugte te eet, behalwe een: Die Boom van kennis van goed en kwaad. Hy verbied hulle nie om van die Boom van die lewe te eet nie. Van die verklaarders lei hieruit af dat dit vir Adam en Eva teoreties moontlik sou wees om van die boom van die lewe te eet. Daar is egter geen aanduiding dat hulle wel van die Boom van die lewe geëet het nie.

Hoekom sou die Here vir Adam en Eva juis verbied het om nie van die Boom van kennis van goed en kwaad te eet nie? Die kennis van goed en kwaad is in die oorspronklike taal eintlik “alle kennis”. Kennis beteken in die Ou Testament nie net dat jy iets kan weet nie, maar het ʼn dieper betekenis: Gemeenskap hê. As in die 1933/53-vertaling die gemeenskap tussen man en vrou beskryf word, word die woord “beken” gebruik. In die Paradys moet die man en vrou in intieme gemeenskap met die Here lewe in die erkenning van sy almag en liefde deur gehoorsaamheid aan sy woorde.  Deur nie te eet van die spesifieke boom nie, het hulle ʼn innige verhouding met die Here.

Uit die Paradys

Die versoeking van die Duiwel is op die verbreking van die verhouding tussen God en die kroon van sy skepping gefokus. “Duiwel” beteken dié een wat ʼn wig indryf, wat daarop uit is om te verdeel en te heers. Hy versoek hulle nie om van die Boom van die lewe te eet nie. Deur hulle te laat dink hulle kan soos God wees en so ongehoorsaam aan God te wees, verlei hy hulle om God nie meer te bewonder en lief te hê nie. Hy kry dit reg om van die mens se kant die verhouding te verbrokkel. Nou is hulle skaam vir God en kruip weg.

God is regverdig. Wat Hy gesê het, doen Hy. Hulle word ernstig gestraf, hulle sal sterwe. Hy is ook genadig soos die moederbelofte heenwys na die dag wanneer die duiwel en die dood oorwin sal word. Daar is nog ʼn bewys van sy geregtigheid en genade. Hy dryf hulle uit die Paradys sodat hulle nie van die Boom van die lewe sal eet nie. Deur in ewigheid in hierdie verbrokkelde verhouding met God te lewe sou hel op aarde en in ewigheid wees.

Die antwoord op die vraag van ons vraesteller is in kort: Ons hoef nie te vra wat sou gebeur het as die mens en sy vrou van die ander boom geëet het nie. Die Bybel openbaar niks daaroor nie.

Terug na die Paradys

 Omdat God die moederbelofte nakom, stuur Hy sy Seun op die bestemde tyd na die wêreld. In sy geregtigheid straf Hy die Seun, Jesus Christus, vir Adam en Eva se doodsonde en vir elkeen wat in Hom glo se bose geaardheid en persoonlike en gemeenskaplike sonde. Hierdie Here Jesus noem Homself die Brood van die lewe. Hy sê: Wie hierdie Brood eet, sal lewe tot in ewigheid. Verder: Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Jesus se liggaam is Hyself en sy bloed is sy lewe. Wie sy liggaam eet omhels Hom in die geloof en kry so deel aan Hom en al sy weldade aan ons. Wie sy bloed drink, beleef dat Christus in hom/haar lewe: “Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my”. Christus sê: Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Ons het nie die vrugte nodig van ʼn boom wat die Boom van die lewe genoem word nie. Christus is nie die Boom van die lewe nie. Hy is die Lewe. Daarom gee Hy die ewige lewe selfs aan ʼn sterwende misdadiger: Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees. Deur die dood en opstanding van Christus is ons op pad terug na die ewige paradys.

Christus is nie die Boom van die lewe nie. Hy is die Lewe.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top