Dr. Trudie antwoord

Ek is so lus om my goed te vat en te loop!   Ek en my man was die eerste paar jaar so gelukkig getroud. Ons het mekaar in die kerk ontmoet en is nog steeds in dieselfde gemeente. Ons het albei goeie beroepe en het twee wonderlike kinders.

Hy het egter bevordering gekry by sy werk en het nou ʼn baie belangrike pos.  Hoewel ons finansieel baie daarby baat, ly ons verhouding erg daaronder. Hy kom al hoe later huis toe en is dan doodmoeg. Ek moet soggens vroeg, sowel as na werk, al die verantwoordelikhede van die huis en kinders op my skouers neem. Ek kan glad nie ʼn ongeorganiseerde huis en skedule verdra nie.  Die gevolg is dat ek al hoe meer gespanne raak, omdat ek voel dat hy nie meer sy plig as man en pa nakom nie. Hy is ook baie meer gespanne weens die aard van sy werksomstandighede, en al die nuwe vereistes wat dit aan hom stel. Selfs Saterdae “moet” hy ter wille van sy werk, gereeld ontbytsessies bywoon of by die gholfbaan uithang om met sy werkmense te meng. Die res van die naweek is hy te moeg om iets te doen en ons kom al hoe minder by die kerk uit.

Nou  sit ons al hoe meer vas en het nie meer ʼn goeie woord vir mekaar te sê nie.  Al ons gesprekke ontaard in rusies, wat al hoe hewiger word. Dit het nou al twee keer gebeur dat hy my fisies wegstamp, omdat ek “volgens hom” selfsugtig is en sy situasie nie in ag neem nie.  Waar gaan dit eindig? Ek is baie verward! Hoe gaan ek alleen oor die weg kom as ons skei? Dit gaan mos ʼn geweldige invloed op my kinders hê. Is daar nog hoop vir ons huwelik?

Julle gaan deur ʼn baie moeilike tyd in julle huwelik omdat jou man se bevordering groot veranderinge van julle vereis. Maar ek het nog baie hoop vir julle as ʼn gesin, omdat jy betyds besef dat dinge in die verkeerde rigting beweeg.  Hoe gouer julle die woede wat in beide van julle opbou, uit die weg ruim, hoe gouer sal julle mekaar weer in liefde kan begin ondersteun en die vrede ervaar waaraan julle gewoond was vroeër. Ons word  immers nie verniet in Ef. 4:26-27 gewaarsku dat: As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie ʼn dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. 

 Julle ondervind tans geweldig konflik omdat julle manier van dink en doen grootliks van mekaar verskil, waarskynlik omdat julle in verskillende huise grootgeword het.  (Dit kom feitlik in elke huwelik na vore as groot probleme hulle opwagting maak). Hoe elkeen van julle dink, bepaal immers hoe julle gaan reageer op gebeure, sowel as die keuses wat julle uitvoer. Jou man wil op die oomblik alles in die stryd werp om die hoogste sport in sy loopbaan te bereik. Daarom sal hy al sy energie gebruik ten einde in te pas in sy nuwe posisie by sy werk. Daarteenoor het jy ʼn intense begeerte om jou huidige sekuriteit in julle bestaande geordende lewe te behou.

Julle voortdurende rusies is dus niks anders as intense emosionele reaksies op die groot veranderinge wat nou op julle pad gekom het nie.  Jou man kan nie verstaan dat jy hom nie in sy nuwe posisie by die werk kan bystaan nie.  Jy weer, kan nie verstaan dat jy geen ondersteuning van hom kan kry met die huislike pligte nie en hy stamp jou selfs weg as jy hom daaroor konfronteer.

 

Wat julle albei moet besef, is dat beide van julle op die oomblik baie selfgesentreerd is. Julle moet mooi dink oor die groter doel van julle bestaan en van julle huwelik.  Miskien is dit waarom daar ʼn beroep op ons as gelowiges gedoen word om onsself te gee as lewendige en heilige offers wat vir God aanneemlik is.  Ook dat ons nie aan hierdie wêreld gelyk moet word nie, maar dat God ons denke moet vernuwe (Rom. 12:1-2). Dit beteken dat ons ons totaal daarop moet toelê om al hoe meer Godgesentreerd te lewe. Ook in die huwelik moet ons hoogste prioriteit wees om God te eer en verheerlik en nie om ons eie begeertes te bevredig nie.

 

Ons moet ons dus altyd deur die Heilige Gees laat lei ten opsigte van hoe ons voel,  reageer en optree teenoor mekaar. In Gal 5:19-22 word ons sondige natuur, (ons eie ek) waaruit naywer, woede, rusies, en sulke dinge vloei, dan ook lynreg gestel teenoor die vrug van die Gees, waaronder liefde, geduld, nederigheid en selfbeheersing pertinent genoem word.  Ons moet minder word sodat God meer kan word (Joh.3:30).

 

Hoe kan ons keer dat gesprekke in rusies ontaard?

  • Oorweeg dit om saam na ʼn professionele persoon toe te gaan om te bepaal hoe, en wat alles daartoe aanleiding gegee het dat julle reaksies en keuses verskil.  As julle sodoende insig het in mekaar se denkraamwerke, sal julle baie meer verdraagsaamheid ten opsigte van die verskille in julle reaksies en keuses kan verkry.
  • Dink vervolgens aan God se groot plan met julle lewens. God is totaal in beheer en volgens sy raadsplan het Hy ons al voor die skepping in Christus uitverkies om sy kinders te wees (Ef. 1:4-5). Weeg die grootsheid van die gedagte op teen die nietige situasies waaroor julle humeur verloor net om julle verhouding groot skade te berokken. 37:8 stel die sinneloosheid van woede baie mooi: Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende.
  • As julle gesprekke nogtans in woede ontaard, onthou woede ontlont gewoonlik net nog woede. Indien jy voel jy word te na gekom, moet jy nie spontaan emosioneel reageer nie. Laat sak jou stem en stel jou standpunt sag,  vriendelik en beslis. Onthou ʼn sagte antwoord laat die woede bedaar; ʼn krenkende woord laat woede ontvlam  (Spreuke 15:1).
  • Somtyds is dit nodig om net verskoning te maak en byvoorbeeld jou gesig te gaan was sodat jou ontsteltenis kan bedaar.  Dit sal jou die geleentheid gee om te dink oor jou emosies en die situasie weer in die regte perspektief te plaas.
  • Moenie as julle vassit oor iets, ou koeie uit die sloot grawe nie. Wees geduldig met mekaar… Soos die Here julle vergewe moet julle mekaar ook vergewe (Kol.3:13). En dit is volkome! Dit is ʼn opdrag van Jesus (Matt. 18:21-22).
  • Wees veral nederig in die situasie. In 1 Pet. 5:5 staan daar: Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.
  • Bid voortdurend vir mekaar en vir julle huwelik. Die gebed van ʼn gelowige het ʼn kragtige uitwerking (Jak. 5:16).

 In Christus is daar beslis hoop vir julle huwelik!

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top