Saamgestel deur Ds. Christo Swanepoel (GK Lyttelton)

Die gelowiges se tyd op aarde word as ʼn tentwoning vergelyk.  Dit is dus iets tydeliks maar nie onbelangrik nie. Dit moet produktief gebruik word in diens van die koninkryk waar ons burgerskap eintlik lê. Hierdie diens moet daarop gerig wees om ʼn verskil te maak in die wêreld waarin ons tans lewe.

Ons toegewyde optrede spreek boekdele van die ewige koninkryk waarin ons deel en dien as ʼn getuienis wat ander aanspreek. Deur die eeue het hierdie verantwoordelikheid en roeping vele skrywers gemotiveer om slagspreuke te gebruik om dit kernagtig op te som.

Hier volg ʼn paar voorbeelde van sulke spreuke.

ʼn Heilige is iemand wat deur die donker paaie van die lewe loop en selfs ʼn lig is  – Felix Adler.

 Dié donkerste wolke van die lewe kan nie vir altyd God se lig uitblus nie – Elizabeth  B. Browning.

 Jy hoef nie ander mense se lig uit te doof sodat jou eie lig gesien kan word nie  – Bernard Baruch.

 Maak jou mond net oop as jy seker is dat dit wat jy gaan sê, sterker is as die stilte  – Arabiese spreekwoord.

 Geen mens weet regtig waartoe hy in staat is nie, voordat hy probeer het  – P. Syrus.

 God het een Seun sonder sonde, maar Hy het geen kinders sonder lyding nie  – Augustinus.

 Die uitverkorenes is hulle wat wil, en die wat nie uitverkies is nie, is hulle wat nie wil nie  –Henry W. Beecher.

 Selfs al moet ek in die nag van die lewe reis, is U my lig in die donker —Julie Claasens.

 Lig word simbolies verbind aan egtheid, waarheid en die goeie. Duisternis, valsheid, onegtheid word uitgebeeld as die bose  – Die Bybellenium.

 ʼn Mens kan nie lig wees as jy nie bereid is om die sonde wat donker is met al sy donker gevolge aan die kaak te stel nie  – Johan Smit.

 Een uit elke honderd mens sal die moeite doen om die Bybel te lees terwyl die ander 99 die lewe van die Christene sal lees  – Dwight L. Moody.

 ʼn Halfhartige en draadsittende Christen is ʼn foltering vir homself en ʼn struikelblok vir ander – Earnest Worker.

 Daar is nie tyd om te verloor nie. Ons moet besef dat dankbaarheid ons nader aan mekaar en aan God bring – Anselm Hoste.

 Hierdie lewe is die wiegie waarin ons vir die ewige lewe voorberei word  – Joubert.

 God se koninkryk word ongetwyfeld bevorder deur mens met bietjie talent wat klein dingetjies vir ʼn groot God doen –  John C Maxwell.

 As jy in Jesus glo, sal jy agterkom dat God deur jou magtige strome van seëninge vir ander sal gee – Oswald Chambers.

 Alle werk wat werklik iets werd is, word in geloof verrig – Albert Schweitzer.

 Daar is maar een oortuigende argument vir die evangelie van God se liefde: die krag van sy kinders se voorbeeld  –  William Barclay.

 As jy soggens opstaan, neem jou voor om hierdie dag vir iemand anders ʼn gelukkige dag te maak  – Sidney Smith.

 ʼn Mens maak meer vriende deur belang te stel in ander se omstandighede as om te probeer om ander in jouself geïnteresseerd te kry – Dale Carnegie.

 Ons werk nie vir God sodat ons gered kan word nie, maar omdat ons gered is  – Selwyn Hughes.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top